Generalforsamlingen blev afholdt 20. marts kl. 19:30

i pavillionen bag Laden