Referat af ekstraordinær generalforsamling 6. august 2021 i Stop Spild Lokalt (Ringsted)

Heidi bød velkommen til de fremmødte.

Pernille blev valgt som dirigent.

Mette blev valgt som referent.

Heidi sikrede sig, at alle fremmødte forstod konsekvens, hvis vi vedtog de vedtægter, der var fremsendt af Rasmus, der er stifter af Stop Spild Lokalt. Da vi var udenfor, blev der brugt Ja/Nej-skilte, så hun sikrede sig, at alle forstod, hvad vi var i gang med.
Især disse fakta havde stor betydning:

  • Hovedbestyrelsen kan lukke os, hvis de vedtager noget, som vi ikke vil rette os efter.
  • Hvis vi bliver lukket, overgår vores værdier (inventar/penge/kontrakter) til hovedbestyrelsen i Korsør
  • Vi har ingen indflydelse haft på den nye standard, og vi bliver nok heller ikke spurgt ved ændringer i fremtiden. SSL er top-down styret og er ikke præget af, at de enkelte byer har medbestemmelse

Der var en del debat. Vi får nok ikke bevilget støtte iht. pgf. 18, hvis midlerne kan overføres til en forening, der hører til i Korsør. Normalt i vedtægter overdrages midler til en anden forening i samme kommune med et lignende/socialt formål, hvis en forening opløses.

Vi forstår godt, at hovedbestyrelsen gerne vil have samme vedtægter i alle byer, for det må være svært at administrere, at der er forskellige.

Afstemningen vidste et klart Nej til vedtægterne fra Stop Spild Lokalt.

Et af bestyrelsesmedlemmerne havde været så forudseende og bekymret, at hun havde presset på, så derfor havde vi et alternativ klar i form af et sæt standardvedtægter. Vores formål er naturligvis indsat i starten, og overskydende midler ved lukning overdrages til en forening med et lignende formål i Ringsted. Det er kun frivillige, der kan vælges, for det er for let at blive medlem af foreningen. Det er alle, der er med i Facebook-gruppen. Kontingent er altid 0 kr.

Det blev besluttet, at vi fremadrettet bruger navnet Madspild Ringsted, som mange i forvejen kalder os.

Alle fik tid til at læse vedtægterne igennem, og Heidi sikrede sig, at alle tilstedeværende fik opklaret alle tvivlsspørgsmål. Susanne fremhævede, at vi mister alle de store rabat-aftaler, som hovedbestyrelsen kan forhandle på plads for os. Vi mister desuden aftalen med Netto.

Der var ingen stemmer mod de nye vedtægter, men et par undlod at stemme, så der var et stort flertal for vedtagelsen af de nye vedtægter for Madspild Ringsted.

Heidi takkede for god ro og orden.